صرفه جویی در سفر با قطار :

1.برای سفر برنامه ریزی داشته باشید

اگر برنامه ی شما سفر با قطار است ؛پس بهتر است از قبل صندلی مناسبی را برای خود رزرو کنید.

به خاطر داشته باشید:تغییرات در آخرین لحظه مانند لغو سفر از طرف شما ؛ممکن است باعث پرداخت جریمه شود.

2.زود رزرو کنید

در برخی مسیرها اگر شما زودتر اقدام به خرید بلیط و رزرو صندلی کنید؛تخفیفی به شما تعلق می گیرد.

به خاطر داشته باشید:بعضی مواقع نرخ تخفیف باعث کم شدن انعطاف پذیری در برابر بلیط با قیمت کامل می شود.

3.قطار برای شب

چرا باید با ماندن یک شب بیشتر در هتل هزینه ی بیشتری متحمل شوید.می توانید برای شب بلیط تهیه کنید و راهی شوید.شب را نیز در قطار به سر کنید.هم هزینه ی کمتری شامل می شود و هم اینکه زودتر به مقصد میرسید.

به خاطر داشته باشید: با انتخاب سفر در شب ؛مناظر دیدنی در روز را از دست خواهید داد.

4.توقف داشته باشید

در برخی از مسیرهای طولانی ؛قطار برای چند ساعتی در ایستگاه های مابین توقف می کند.پس از این زمان به خوبی استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید:توقف در شهرهای بزرگ برای شما چندان کارآمد نخواهد بود زیرا زمان زیادی برای اکتشافات در آنجا خواهید داشت.

5.سفر با دوستان

در برخی از پاس ها ؛ اگر دو یا پنج نفر را در سفر با خود همراه کنید ؛تخفیف خوبی به شما تعلق خواهد گرفت.

به خاطر داشته باشید:همه ی نام ها در پاسی جداگانه تایپ می شود اما اگر تنها یک نفر تصمیم به سفری جدا بگیرید؛تمام برنامه های شما و تخفیف به هم می خورد.